kontakt@ekotablica.pl

Ekoinspiracje

Wróć

CSR – jak rozpoznać przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie?

CSR – jak rozpoznać przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie?

Jak definiuje się społeczną odpowiedzialność biznesu? Jakie działania podejmują firmy w jej zakresie i jakie znaczenie mają one dla środowiska naturalnego? Zapraszamy do lektury!


CSR – co to znaczy?

Osią strategii zrównoważonego rozwoju biznesu – CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za wpływ podejmowanych działań na pracowników firmy, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu pojawiło się w obiegu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, jednak w ostatnich latach zyskało na rozpoznawalności i nabiera coraz większego znaczenia.


Strategia CSR obejmuje 4 aspekty działalności przedsiębiorstw:

  • Zrównoważony rozwój rynkowy – np. produkcja z zastosowaniem lokalnych surowców, współpraca z lokalnymi podwykonawcami, współpraca z klientami podzielającymi wartości firmy;
  • Miejsce pracy – uczciwe warunki zatrudnienia, równość i szacunek wobec pracowników, zapewnienie im niezbędnej infrastruktury i udogodnień;
  • Społeczeństwo – tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych;
  • Środowisko – szereg działań mających na celu redukcję wpływu działalności firmy na środowisko naturalne.
Jak firma może dbać o środowisko naturalne?

Jak firma może dbać o środowisko naturalne?


Społeczna odpowiedzialność biznesu a ekologia

Przyjrzyjmy się bliżej ostatniej z wymienionych kwestii. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście ochrony środowiska jest dziś ogromnie ważna ze względu na postępujący kryzys klimatyczny, a także możliwości, którymi dysponują przedsiębiorstwa w zakresie przeciwdziałania degradacji środowiska. Inicjatywy, które podejmujemy w tym celu na własną rękę, są ważne i potrzebne – ale do pełnego sukcesu potrzeba także zmian odgórnych, wprowadzanych przez instytucje państwowe, organizacje międzynarodowe oraz firmy, z których produktów i usług korzystamy na co dzień.


Strategia CSR w praktyce

W jaki sposób przedsiębiorstwa realizują tę strategię? Możliwości rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne stosowane są na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów. Do najczęściej podejmowanych działań należą m.in.:


  • korzystanie z materiałów i komponentów ze zrównoważonych źródeł – np. drewno z certyfikatem FSC, poświadczającym pozyskiwanie i dostawy surowca w kontrolowany sposób;
  • korzystanie z odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych, farm wiatrowych, energii wodnej lub geotermalnej;
  • zrównoważona gospodarka odpadami – korzystanie z surowców biodegradowalnych, segregacja i recykling odpadów: charakterystycznym przykładem jest tu coraz bardziej powszechna w branży gastronomicznej rezygnacja z jednorazowych plastikowych akcesoriów (mieszadełek, słomek, kubków i pokrywek) na rzecz ich biodegradowalnych zamienników;
  • redukcja śladu węglowego – minimalizacja emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w procesach produkcyjnych oraz w transporcie produktów; wpływ na to ma m.in. maksymalizacja wydajności ładunkowej środków transportu, produkcja w miejscowych fabrykach zamiast outsourcingu do krajów azjatyckich, korzystanie z lokalnych surowców i komponentów zamiast sprowadzania ich z odległych miejsc.
Rezygnacja z jednorazowych plastikowych akcesoriów

Rezygnacja z jednorazowych plastikowych akcesoriów


Ważną częścią CSR-owych działań na rzecz ochrony środowiska jest także wsparcie fundacji, stowarzyszeń i organizacji ekologicznych. Wsparciem tym mogą być m.in. darowizny finansowe, dostarczanie potrzebnego sprzętu, fundowanie nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez wspierane podmioty lub przekazywanie części zysków na cele związane z ich działalnością.

Wiele przedsiębiorstw organizuje ponadto własne akcje promocyjne lub angażuje się w zewnętrzne inicjatywy mające na celu propagowanie ekologicznych idei. Wśród przykładów takich działań można wymienić np. programy sadzenia drzew, zakładania łąk kwietnych czy uli na terenach należących do przedsiębiorstwa, a także udział w „zielonych” wyzwaniach organizowanych w mediach społecznościowych. Szerokim echem odbiła się m.in. akcja #trashtagchallenge – jej uczestnicy usuwali śmieci z wybranego obszaru i publikowali na swoich profilach zdjęcia „przed i po”. Akcja zapoczątkowana przez Amerykanina Byrona Romana zdobyła międzynarodową popularność, a włączyło się do niej także wiele firm.


CSR jako argument w wyborach konsumenckich

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w zakresie ekologii ma niebagatelny wpływ na stan naszej planety i warunki życia jej mieszkańców. My zaś, jako ich klienci, możemy przyczynić się do popularyzacji strategii CSR: im więcej konsumentów będzie wybierać produkty i usługi firm rozwijających się w zrównoważony sposób, tym szybciej stanie się on standardem – z korzyścią dla nas wszystkich.

Zobacz także